Kontaktinfo

Finn Jarle Sørli – 93036216 – Leder Stjørdal Pistolklubb
Nils H Haugskott – 90642911 – Nord Trøndelag Skytter krets og påmelding.